Stoomunits

1024050-55-osf-silversteam_

OSF Silver Steam Luxus 3,0 kW

OSF Silver Steam Luxus 4,5 kW

OSF Silver Steam Luxus 6,0 kW

OSF Silver Steam Luxus 9,0 kW

OSF Silver Steam Luxus 12,0 kW

OSF Silver Steam Luxus 15,0 kW

OSF Silver Steam Standard 3,0 kW

OSF Silver Steam Standard 4,5 kW

OSF Silver Steam Standard 6,0 kW

OSF Silver Steam Standard 9,0 kW

OSF Silver Steam Standard 12,0 kW

OSF Silver Steam Standard 15,0 kW