FAQ Lay z Spa

wina23a

· Waarom werkt de pomp niet?

 

Zorg ervoor dat de pomp gekoppeld is aan het stopcontact en dat het stopcontact stroom ontvangt. (Steek de stekker van een ander elektrisch toestel in het stopcontact, zoals een haardroger of lamp). Als de elektriciteitstoevoer ok is, controleer of de RCD/PRCD in werking getreden is, reset de RCD/PRCD en controleer of de vaste bedrading in huis te dun is om 2050W aan te kunnen.
U kunt ook controleren of de LED “End” weergeeft. Zo ja, dan is dit normaal, omdat de pomp na 24 uur werking automatisch uitschakelt. Het volstaat de pomp opnieuw in te schakelen door op een willekeurige knop op het bedieningspaneel te drukken.

 

· Nadat het water in de spa voldoende warm is en de massagefunctie aangezet wordt, valt de stroom in huis uit.

 

Voor u de stekker in een stopcontact steekt, zorg ervoor dat er voldoende spanning op het stopcontact is voor de pomp. Contacteer een bekwaam elektricien als u dit niet zelf kan controleren.

 

 

· De pomp verwarmt het water niet goed.

 

Dit kan veroorzaakt worden door een vuil filterpatroon: Reinig het filterpatroon volgens de instructies gegeven in het Onderhoudsdeel van de handleiding. Als het filterpatroon ouder da 2 maanden is, vervang het dan. Na het reinigen of vervangen van het filterpatroon, wordt de spa afgedekt, de temperatuur volledig opgedreven en wordt de spa 24 uren met rust gelaten. Het kan ook zijn dat de temperatuur te laag ingesteld is. Controleer ook het waterniveau, de drie doppen en de afdekking. Zorg ervoor dat het water tot aan het gewenste niveau komt, dat de drie doppen weggenomen zijn en dat de afdekking geplaatst is vooraleer te verwarmen.

 

· Het water wordt niet goed gefilterd.

 

Er zit mogelijk lucht in de pomp: Trek de stekker uit het stopcontact. Ontlucht de filtertank door de aflaatklep boven op de filtertank linksom te draaien. Na 30 seconden, of wanneer er waterdruppels uit de aflaatklep komen, wordt de aflaatklep dichtgedraaid en wordt overtollig water afgedroogd van het opeprvlak van de pomp. Steek de stekker van de pomp weer in het stopcontact. Als het water nog niet gefilterd wordt, controleer dan de o-ring boven op de filtertank. Raadpleeg de instructies voor de vervanging van het filterpatroon in het Onderhoudsdeel van deze handleiding. Vervang indien nodig de o-ring.

 

· Waarom geeft de LED “GCF” weer?

 

Het stopcontact in uw woning is niet beschikbaar omdat het niet geaard is. U moet de stekker in een geaard stopcontact steken.

 

· Waarom geeft de LED “-.-.-.” weer?

 

De temperatuur van het water is te hoog of te laag. Koppel de pomp los en wacht tot het water afgekoeld is. Start dan opnieuw. Als de omgevingstemperatuur lager is dan 4°C, raden we aan de dpa of pomp niet te gebruiken.

 

· Er lekt water tussen de pomp en de spa. Wat kan ik doen?

 

De twee kleine aansluitingen tussen de pomp en de spa lekken: Zorg ervoor dat de afdichtingen van de adapter correct geplaatst en onbeschadigd zijn. Vervang indien nodig de afdichting van de adapter.

· Wat moet ik doen als het water in de spa troebel wordt?

 

Als het water troebel geworden is, mag er niemand in de spa komen tot het probleem verholpen is. Troebel water wordt vooral veroorzaakt door onopgeloste deeltjes in het water. Een chemische reactie in het water en een slechte filtering zijn de belangrijkste oorzaken van troebel water; het probleem kan veroorzaakt worden door een of beide factoren. U kunt voor het onderhoud van het water chemische producten kopen bij uw plaatselijke verkoper.

 

· Kan de klant de pomp zelf repareren?

 

Neen, omdat een verkeerde reparatie omwille van het structureel ontwerp van het product en de elektrische veiligheidsvoorschriften aanleiding kan geven tot schade, elektrische schokken, verwondingen en/of de dood.

 

· Kan de verwarmingsfuctie van de spa de temperatuur van het water te hoog opdrijven en kan ik water warmer dan 40°C (104°F) rechtstreeks in de spa gieten?

 

De spa van Bestway heeft een beveiliging tegen overtemperatuur. Het temperatuurbereik is van 20°C (68oF) tot 40°C (104oF). Zo wordt het water niet warmer dan 40°C (104oF). Om het risico van verbrandingen en andere letsels te beperken, mag geen water warmer dan 40°C (104°F) rechtstreeks in de spa gegoten worden.

 

· Kan ik de spa buiten gebruiken wanneer het gesneeuw heeft of het vriest?

 

Neen, omdat plastic broos wordt en zou kunnen scheuren wanneer het blootgesteld wordt aan temperaturen onder nul graden. Vorst kan de spa ernstig beschadigen. De spa mag niet opgesteld of achtergelaten worden in een temperatuur lager dan 4°C (40oF).

 

· Kan ik het Lay-Z-Massagesysteem gebruiken met de afdekking geplaatst?

 

Neen, want wanneer de afdekking geplaatst is, kan de lucht accumuleren in de spa, met onherroepelijke schade en lichamelijke letsels tot gevolg. Het is aanbevolen de afdekking af te laten wanneer u het Lay-Z-Massagesysteem gebruikt.

 

· Moet ik de opblaaspomp apart kopen?

 

Neen, onze spa’s hebben een opblaasfunctie, en zijn voorzien van een opblaasslang. Het Lay-Z-Massagesysteem kan het bad zelf opblazen.

 

· Hoe vaak moet het filterpatroon gereinigd en vervangen worden?

 

Om het water altijd schoon te houden, wordt het filterpatroon dagelijks gereinigd. De filterpatronen worden om de twee weken vervangen. Dit is ook afhankelijk van het gebruik en de condities van het water.

 

· Kan ik een ander merk van filterpatroon gebruiken?

 

Neen, een merk verschillend van Bestway past mogelijk niet goed en zal bijgevolg het water niet goed filteren. Gebruik alleen het filterpatroon vermeld in het Onderhoudsdeel van de handleiding.